HỘI THÁNH VIÊT NAM TẠI MOBBERLY

P1400, 625 E LOOP 281

HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI LẼ THẬT VÀ SỰ CẦU NGUYỆN

THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT

10:15 a.m.

TRƯỜNG CHÚA NHẬT

11:30 a.m.

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU MỖI TUẦN CHÚNG TA CÓ GIỜ TĨNH NGUYỆN ONLINE

8 a.m.

Nhà thờ Mobberly Việt Nam

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 409- 457-9099

MỤC SƯ ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU MỖI TUẦN CHÚNG TA CÓ GIỜ TĨNH NGUYỆN ONLINE

TRÊN ĐƯỜNG DÂY ZOOM MEMBER ID 3528941173;

NẾU DÙNG ĐIỆN THOẠI(TRONG NƯỚC MỸ THÌ BẤM SỐ 3462487799 RỒI SAU ĐÓ BẤM 3528941173# .

TỪ 8:00 SÁNG ĐẾN 9:00 SÁNG.

CÁCH ĐẾN HỘI THÁNH

HỘI THÁNH VIỆT NAM TẠI LONGVIEW NẰM TRONG KHUÔN VIÊN CỦA MOBBERLY BAPTIST CHURCH (625 E Loop 281, Longview, TX 75605), TỌA LẠC PHÍA SAU ĐỒI CẠNH CON ĐỪƠNG TRYON ROAD, DỰA THEO BẢN ĐỒ CÓ THỂ ĐẾN HỘI THÁNH RẤT DỄ DÀNG, HOẶC CÓ THỂ LIÊN LẠC SỐ ĐIỆN THOẠI 409-457-9099.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NHỮNG NGÀY LỄ

Kiểm tra lại các sự kiện mới